• Нашият професионализъм е гаранция за вашия успех!

За Нас

Ние осигуряваме висока степен на удовлетвореност на клиентите, чрез предоставяне на уникална комбинация от опит, знания, стратегическо мислене и бизнес подход.
Целта ни е да гарантираме чувство на сигурност, предлагайки правна помощ във всеки един момент от вашия бизнес.

Можем да се похвалим с безупречна репутация в сферите на:

Корпоративното и търговско право;
Международното частно и европейско право;
Процесуалното представителство;
Административното право;
Семейното и наследствено право;
Вещното право;
Трудовото право;
Изпълнителното производство;
Правната помощ във връзка със защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Регистрация на всеки един вид дружество, нормирано в Търговския закон в зависимост от вашите нужди.
Ще Ви помогнем да изберете най-подходящия вид юридическо лице, съобразно извършваната от вас дейност.
Ще изготвим цялата документация и ще извършим вписване на вашето юридическо лице.
Ще Ви съдействаме при промяна на обстоятелства във Вашето дружество, както и при заличаване от Търговския регистър, чрез извършване на ликвидация или производство по несъстоятелност.
Нашата кантора извършва всички форми на преобразуване на дружества, като промяна на правната форма, сливане, вливане, разделяне и отделяне.

Съдействаме в изготвянето на всички документи, необходими за вашия бизнес.

Изготвяме договори и извършваме търговско посредничество за сключване на сделки, като представляваме успешно нашите клиенти и подготвяме цялата необходима документация за сключване на съответната сделка.

Ние не сме просто Ваши адвокати, а Ваши партньори.

От нас няма да чуете това, което искате, а това, което е най-добро за Вас.

Винаги се стремим да предложим на всеки наш клиент повече от очакваното и да постигнем оптимални резултати.

Онлайн консултации с адвокат, чрез формата за контакт, като посочите удобните за Вас дата и час за консултацията.
Уговорената онлайн консултация ще се осъществи в реално време.
Вие можете да изберете през коя дигитална апликация да се включите: Skype, Viber , WhatsApp или Zoom.

Правната сигурност е изключително важна за Вашия бизнес!
Не правете компромис!

Контакти

    Адрес

    гр. София -1000, ул. „Солунска“ 58 Б
    тел. 0888 219584, 0888 488 488

    Layer 1 Layer 1