За Нас

Ние осигуряваме висока степен на удовлетвореност на клиентите, чрез предоставяне на уникална комбинация от опит, знания, стратегическо мислене и бизнес подход.
Целта ни е да гарантираме чувство на сигурност, предлагайки правна помощ във всеки един момент от вашия бизнес.

Можем да се похвалим с безупречна репутация в сферите на:

Корпоративното и търговско право;
Международното частно и европейско право;
Процесуалното представителство;
Административното право;
Семейното и наследствено право;
Вещното право;
Трудовото право;
Изпълнителното производство;
Правната помощ във връзка със защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

© 2024 "Ангелова и Димитрова" | WordPress Theme : ScrollMe