Регистрации

Регистрация на всеки един вид дружество, нормирано в Търговския закон в зависимост от вашите нужди.
Ще Ви помогнем да изберете най-подходящия вид юридическо лице, съобразно извършваната от вас дейност.
Ще изготвим цялата документация и ще извършим вписване на вашето юридическо лице.
Ще Ви съдействаме при промяна на обстоятелства във Вашето дружество, както и при заличаване от Търговския регистър, чрез извършване на ликвидация или производство по несъстоятелност.
Нашата кантора извършва всички форми на преобразуване на дружества, като промяна на правната форма, сливане, вливане, разделяне и отделяне.

© 2024 "Ангелова и Димитрова" | WordPress Theme : ScrollMe